Uvjeti poslovanja

  • 29.11.2023

Opći uvjeti pružanja usluge smještaja

SADRŽAJ PONUDE

Predmet ovog ugovora je određivanje odnosa između putničke agencije Luxistria Rent, Partizanska 6A, Poreč, OIB:85639407715, email: info@luxistria.com, (u daljnjem tekstu Luxistria) u svoje ime, a za račun ugovornog zakupodavca na jednoj strani i za smještaj korisnika (u daljnjem tekstu gost) s druge strane, tijekom procesa rezervacije smještaja iz ponude web stranice www.luxistria.com

Turistička agencija Luxistria osigurava uslugu smještaja prema objavljenim informacijama, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji. Uplatom predujma za rezervaciju odabrane imovine u traženom razdoblju, bezuvjetno prihvaćate ove Opće uvjete. Luxistria zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta koji će biti objavljeni na web stranici Luxistrie www.luxistria.com, a koje stupaju na snagu na dan objave.

 

REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije Luxistria.

Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Turističku agenciju Luxistria. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Bez obzira da li je rezervacija napravljena direktno sa gostom ili preko partnera agencije, po primitku potvrde o rezervaciji gost / agencija mora izvršiti avansno plaćanje od 30% u narednih 5 dana, čime se definitivno potvrđuje rezervacija. Preostali iznos mora se uplatiti 30-60 dana prije dolaska, ovisno o kojem objektu se radi. Za rezervacije izvršene u roku od 30 dana prije dolaska ukupan iznos rezervacije mora se uplatiti u sljedećih 48 sati. Plaćanje rezervacije izvršene u roku od 30 dana prije dolaska mora biti potvrđeno od strane gosta pismenom potvrdom (e-mail) kao dokazu plaćanja.

 

 

CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrijekom "po dogovoru" ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu.) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.

Cijene smještaja potvrđenih rezervacija istaknute su u eurima po objektu i po noći. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno, pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

 

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.luxistria.com ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije.

 

PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE LUXISTRIA NA PROMJENE I OTKAZ

Turistička agencija Luxistria zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 10% od cijene uplaćene rezervacije, Turistička agencija Luxistria zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Turistička agencija Luxistria zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Turistička agencija Luxistria će se truditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi Turističke agencije Luxistria i svakako vratiti gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

 

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 60 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 60 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

Plaćanje i uvjeti otkaza rezervacije ovise o vrsti politike naplate i otkazivanja kojoj određena smještajna jedinica pripada:

FLEXY 30 NEW

Plaćanje: 10% prilikom rezervacija i ostatak (90%) najkasnije 30 dana prije dolaska.

U slučaju otkaza rezervacije, primjenjuju se sljedeće odredbe:

Otkaz rezervacije javljen 30 i više dana prije dolaska:  vraća se uplaćena akontacija

Otkaz rezervacije javljen između 29 dana i na dan dolaska ili NO SHOW: naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije.
Uz svaki otkaz naplaćuje se 50,00 eura manipulativnih troškova.
 
FLEXY 30

Plaćanje: 30% prilikom rezervacija i ostatak (90%) najkasnije 30 dana prije dolaska.

U slučaju otkaza rezervacije, primjenjuju se sljedeće odredbe:

Otkaz rezervacije javljen 30 i više dana prije dolaska:  vraća se uplaćena akontacija

Otkaz rezervacije javljen između 29 dana i na dan dolaska ili NO SHOW: naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
.
Uz svaki otkaz naplaćuje se 50,00 eura manipulativnih troškova.

STRICT 30

Plaćanje: 30% prilikom rezervacija i ostatak (70%) najkasnije 30 dana prije dolaska.

U slučaju otkaza rezervacije, primjenjuju se sljedeće odredbe:

Otkaz rezervacije javljen 30 i više dana prije dolaska:  naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije

Otkaz rezervacije javljen između 29 dana i na dan dolaska ili NO SHOW: naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije.
 

STRICT 60

Plaćanje: 30% prilikom rezervacija i ostatak (70%) najkasnije 60 dana prije dolaska.

U slučaju otkaza rezervacije, primjenjuju se sljedeće odredbe:

Otkaz rezervacije javljen 60 i više dana prije dolaska:  naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije

Otkaz rezervacije javljen između 59 dana i na dan dolaska ili NO SHOW: naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije.

Za datum otkaza smatra se datum kada je primljena obavijest o otkazivanju rezervacije (ukoliko je to nedjelja ili praznik, to će biti sljedeći radni dan). U slučaju nedolaska ili nenajavljenog kasnijeg dolaska, Luxistria putnička agencija zadržava ukupan iznos rezervacije.

Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

 

 

OBVEZE TURISTIČKA AGENCIJA LUXISTRIA

Dužnost Turističke agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Turistička agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima.

OBVEZE GOSTA

Gost je dužan:

predati agenciji putne isprave,

poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište

pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,

prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven poštom ili mailom)

gost je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 

PRTLJAGA

Turistička agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

 

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz ponude Turističke agencije izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa u istom objektu gost je dužan prihvatiti je). Turistička agencija ne uvažava reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu objekta (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini,...).

Ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Turistička agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno rezervirane smještajne jedinice.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik usluga Turističkoj agenciji osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

Agencija se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

 

NAPOMENA

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.

 

POPUSTI

U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

 

NADLEŽNOST SUDA

Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj se utvrđuje nadležnost suda u Poreču.

 

Poreč, 2.4.2022

 

Podijelite ovu objavu